Author = Christos Damaskos
Association between smoking cessation and alterations in forced expiratory volume in one second (FEV1). A Follow-Up Study from a Greek Tobacco Cessation Clinic

Volume 14, Issue 2, April 2022, Pages 87-95

Nikolaos Trakas; Vasiliki Epameinondas Georgakopoulou; Despoina Melemeni; Christos Damaskos; Konstantinos Mantzouranis; Nikolaos Garmpis; Aikaterini Gkoufa; Petros Papalexis; Serafeim Chlapoutakis; Pagona Sklapani; Dimitrios Mermigkis; Agathi Lekkakou; Xanthi Tsiafaki